Забезпечення соціального захисту та підтримки дітей нашої громади є пріоритетним завданням Служби у справах дітей та сім'ї

  • 447

Служба у справах дітей та сім'ї Томашівської сільської ради забезпечує виконання повноважень, встановлених законодавством України у сфері соціального захисту, соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, зокрема, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах; з питань поліпшення становища сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних та молодих сімей, оздоровлення та відпочинку дітей, попередження насильства в сім’ї, забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми.

У Томашівській громаді проживає 1133 дитини, що становить 24.2% від загальної  кількості населення, з них 22 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 28 дітей з інвалідністю, 18 дітей учасників АТО, 228 дітей з багатодітних сімей, 48 дітей, що проживають у сім'ях, які опинились в складних життєвих обставинах.

Служба відповідно до покладених на неї завдань виконує такі функції:

1. Організовує розроблення   і  здійснення  на  території громади заходів,  спрямованих на поліпшення становища дітей,  їх фізичного,  інтелектуального  і духовного розвитку,  запобігання дитячій бездоглядності та  безпритульності,  запобігання  вчиненню дітьми правопорушень;

2. Надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності,  громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну,  методичну та консультаційну допомогу у  вирішенні  питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень;

3. Оформляє документи на влаштування  дітей-сиріт  та  дітей, позбавлених батьківського піклування,  під опіку,  піклування,  до прийомних  сімей та дитячих  будинків сімейного  типу, сприяє усиновленню;

4. Подає пропозиції до проектів регіональних програм,  планів і прогнозів у  частині  соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;

5. Забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства  щодо  соціального  захисту  дітей  і запобігання вчиненню ними правопорушень;

6. Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних  виховних  установах,  дітей-сиріт  та дітей, позбавлених батьківського піклування,  у  сім’ях  опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях;

7. Разом  з  відповідними  структурними підрозділами місцевих органів  виконавчої влади, науковими установами організовує і проводить соціологічні  дослідження,   готує   статистичні   та інформаційні  матеріали  про  причини  і  умови  вчинення   дітьми правопорушень,  вивчає  і  поширює  міжнародний  досвід  з  питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;

8. Організовує  і  проводить  разом  з  іншими  відділами сільської ради,   уповноваженими   підрозділами органів  Національної  поліції  заходи  щодо  соціального  захисту дітей,  виявлення  причин,  що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

9. Веде  облік  дітей,  які  перебувають  у  складних життєвих обставинах,  дітей-сиріт  та  дітей,   позбавлених   батьківського піклування,  усиновлених,  влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків  сімейного  типу;

10. Розробляє  заходи щодо захисту прав і законних інтересів дитини, яка постраждала від домашнього насильства, та дитини, яка вчинила  домашнє насильство у будь-якій формі, та організовує їх здійснення;

11. Готує  акт  обстеження  умов проживання дитини та опис її майна,  а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника;

12. Проводить  перевірку  умов проживання і виховання дітей у сім’ях опікунів,  піклувальників за окремо складеним графіком, але не  рідше ніж раз на рік,  крім першої перевірки,  яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;

13. Готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу; 16. Бере  участь  у  процесі  вибуття  дітей  із закладів для дітей-сиріт та дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  та закладів  соціального  захисту  для  дітей  у сім’ї усиновлювачів, опікунів,  піклувальників,  до дитячих  будинків  сімейного  типу, прийомних сімей;

14. Готує   та  подає  в  установленому  порядку  статистичну звітність;

15. Розглядає в установленому порядку звернення громадян;

16. Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;

17. Здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства;

18. Інформує дитину, яка постраждала від домашнього насильства, її батьків, інших законних представників, якщо вони не є кривдниками дитини, а також дитину, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі, її батьків, інших законних представників про права дитини, заходи та послуги, якими вони можуть скористатися;

19. Розглядає звернення адміністрацій вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації щодо відрахування учнів, студентів молодших 18 років з навчального закладу та надає погодження, або вмотивовану відмову;

20.Розглядає звернення батьків та надає дозволи Служби на зміну реєстрації місця проживання дитини (дітей), або вмотивовану відмову.

 

Місце  знаходження:

вул. 30-річчя Перемоги,9 , с. Томашівка, Фастівський район, Київська область, 08510,

тел./факс (045)65-45-634

 

Графік  роботи:

  • понеділок – четвер 08.30 – 17 .00
  • п’ятниця 8.30 – 16.30
  • обідня перерва 13.00 – 13.45

Начальник  служби у справах дітей та сім'ї:

Антощук Олена Романівна