ПАМ`ЯТКА АГРАРІЯМ !!!

  • 948

З початком весняно – польових робіт розпочався сезон активного застосування гербіцидів, пестицидів та агрохімікатів, якими обробляються сільськогосподарські угіддя та сільськогосподарські культури і сади в період їх цвітіння. Ці речовини можуть нанести шкоди навколишньому середовищу, спричинити забруднення водних об′єктів, призвести до отруєння людей, тварин, бджіл та інших корисних комах, які є запилювачами цих культур.

З метою запобігання вищезазначених проблемних ситуацій, отримання скарг від населення щодо неправомірних дій при застосуванні пестицидів та мінеральних добрив на сільськогосподарських угіддях, інформуємо про необхідність дотримання основних вимог при застосуванні пестицидів і агрохімікатів.

Застосування вищевказаних хімічних речовин, необхідно здійснювати з обов′язковим дотриманням та чітким виконанням вимог ДСП 8.8.1.2.001-98 «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві» від 03.08.1998 р., ДСП № 382-96 «Державні санітарні правила авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів в народному господарстві України» від 18.12.1996 р., законів України «Про захист рослин», «Про пестициди і агрохімікати», «Про бджільництво» та інших нормативних документів.

Адміністрації господарств зобов’язані завчасно, але не менше чим за дві доби до початку проведення кожної хімічної обробки, сповіщати населення, власників суміжних сільськогосподарських угідь та об’єктів про місця, строки і методи застосування пестицидів.

У період проведення таких робіт у радіусі 200 м від меж ділянок, що обробляються, повинні бути встановлені попереджувальні написи.

Зона санітарного розриву від населених пунктів, тваринницьких комплексів, місць проведення ручних робіт по догляду за сільгоспкультурами, водойм і місць відпочинку при вентиляторному обприскуванні повинна бути не менше 500 м, при штанговому і гербігації дощуванням - 300 м.

Також зазначаємо, що асортимент та застосування засобів захисту рослин повинно здійснюватися згідно з «Переліком пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні», і доповненнями до нього, які містять науково обґрунтовані регламенти застосування препаратів (норми витрат, кратності обробок, обмеження щодо способу, періоду обробок, строків останньої обробки до збирання врожаю тощо) та є обов’язковими для дотримання всіма фізичними особами та суб’єктами господарювання

Всі роботи з пестицидами слід проводити в ранкові (до 10) і вечірні (18-22) години при мінімальних повітряних потоках. Усі роботи із засобами захисту рослин слід проводити у ранкові (до 10) та вечірні години (18-22) в період відсутності льоту бджіл при мінімальних висхідних повітряних потоках за швидкості вітру до 4 м/с. Як виняток, допускається проведення обробок удень у похмурі та прохолодні денні години з температурою навколишнього повітря нижче +10 °C.

Заборонено обробку квітучих медоносів і пилконосів під час масового льоту бджіл.

Категорично забороняється приготування розчинів пестицидів безпосередньо у полі без засобів механізації. До місць обробок розчини пестицидів повинні доставлятися в спеціальних ємностях, заправка і завантаження апаратів не повинні супроводжуватися протіканням або розсипанням пестицидів.

При виконанні авіаційних робіт забороняється проведення обробок пестицидами всіх груп токсичності з метою боротьби з шкідниками та хворобами сільськогосподарських культур, лісових угідь, які розташовані ближче: 5 км. від місця постійного перебування медоносних пасік; 2 км. від рибогосподарських водойм, відкритих джерел водопостачання, місць випасу домашніх тварин; 1 км. від населених пунктів, ферм, а також посівів сільськогосподарських культур, які вживаються в їжу без термічної обробки, садів, виноградників тощо.

Також хочемо зазначити, що мабуть всі ми знайомі з минулорічною проблемою «масовою загибеллю бджіл» в різних регіонах з метою уникнення таких ситуацій МІНІСТЕРСТВОМ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ видано Наказ від 19.02.2021 №338 Про деякі питання у сфері бджільництва, яким затверджено Порядок реєстрації пасіки та Інструкцію з профілактики та встановлення факту отруєння бджіл засобами захисту рослин. Відповідно до вище вказаної Інструкції визначено, що При усіх видах обробітку фізичні особи та суб’єкти господарювання, які застосовують засоби захисту рослин, зобов’язані в обов′язковому порядку за три доби повідомляти органи місцевого самоврядування про заплановане застосування засобів захисту рослин шляхом надання повідомлення про застосування засобів захисту рослин (далі - завчасне повідомлення).

 

Завчасне повідомлення подається фізичною особою та суб’єктами господарювання до органів місцевого самоврядування, на адміністративній території яких (з урахуванням відстані 10 кілометрів від зовнішнього периметру території застосування засобів захисту рослин.

У разі якщо територія, на якій планується застосовування засобів захисту рослин, знаходиться на адміністративній території двох чи більше органів місцевого самоврядування (з урахуванням відстані 10 кілометрів від зовнішнього периметру території застосування засобів захисту рослин), завчасне повідомлення подається до всіх таких органів місцевого самоврядування.

Завчасне повідомлення повинно містити таку інформацію:

- дата і час початку робіт із застосування засобів захисту рослин;

- територія майбутнього застосування засобів захисту рослин (площа (га), кадастровий номер (за наявності), місце знаходження ділянки тощо);

- назва препарату, діючі речовини та клас небезпеки запланованих до застосування засобів захисту рослин;

- спосіб (метод) застосування засобів захисту рослин;

- терміни ізоляції бджолиних сімей відповідно до класу небезпеки засобів захисту рослин;

- прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) для фізичних осіб або повне найменування для суб’єктів господарювання;

- дані для зв’язку з фізичними особами та суб’єктами господарювання (номер телефону та адреса електронної пошти);

- відомості про сільськогосподарську культуру, що обробляється засобами захисту рослин.

 

Доведення змісту завчасного повідомлення до відома власників пасік здійснюється шляхом його опублікування на офіційній інтернет-сторінці органів місцевого самоврядування або в засобах масової інформації місцевого рівня або оголошення завчасного повідомлення по радіо та/або телебаченню місцевого рівня, а також шляхом його надсилання особистим повідомленням на телефон чи на електронну адресу, зазначені під час реєстрації або кочівлі пасіки.

Завчасне повідомлення про використання засобів захисту рослин на одній земельній ділянці (декількох земельних ділянках в одній місцевості) подається кожного разу фізичними особами та суб’єктами господарювання до органів місцевого самоврядування в разі використання засобів захисту рослин.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про бджільництво» порушення законодавства в галузі бджільництва тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно з законами України. Відповідальність несуть особи винні у не попередженні (приховуванні) або наданні неправдивої інформації про виникнення загрози бджолам при застосуванні засобів захисту рослин, а також у порушенні технології вирощування рослин сільськогосподарського та іншого призначення, що призвело до погіршення умов у ареалах розселення бджіл.