Базові Європейські Цінності

  • 292

Базові європейські цінності

Цінність

Права, що забезпечують реалізацію цінностей

Свобода

Фундаментальні права і свободи: право на життя, приватну власність, свобода совісті, заборона дискримінації у користуванні правами і свободами за такими ознаками: стать, раса, колір шкіри, національне та соціальне походження, майновий та соціальний стан, мова, релігія, політичні та інші переконання.

Політичні права і свободи: право на свободу об’єднання з іншими громадянами для захисту своїх інтересів і прав, свобода думки і висловлювань, право обирати і бути обраними в органи влади, право на зібрання і мітинги для відстоювання своїх інтересів, прав і свобод.

Соціальні права і свободи: право на вільне обрання професії та місця проживання, вільний доступ до безкоштовних центрів зайнятості, вільний доступ до інформації стосовно дій роботодавців та укладання колективних договорів.

Культурні права і свободи: Право на вибір освіти рідною мовою, право меншин на збереження своєї культурної самобутності.

Гідність

Фундаментальні права і свободи: заборона катування і такого поводження з людьми, що принижує їхню гідність, право на цілісність особистості та її недоторканість, заборона рабства і торгівлі людьми, заборона смертної кари і страти, заборона євгенічних практик, заборона використання людського тіла для цілей прибутку, заборона репродуктивного клонування людей.

Правова держава

Політичні права і свободи: право на справедливий суд, заборона покарання без судочинства, право на ефективний юридичний захист, право на повагу до приватного і сімейного життя (захист приватного житла та кореспонденції), право на шлюб.

Демократія

Політичні права і свободи: право на свободу об’єднання з іншими громадянами для захисту своїх інтересів і прав, свобода думки і висловлювань, право обирати і бути обраними в органи влади, право на зібрання і мітинги для відстоювання своїх інтересів, прав і свобод, право на повагу до приватного і сімейного життя.

Громадянськість

Політичні права і свободи: право на свободу об’єднання з іншими громадянами для захисту своїх інтересів і прав, свобода думки і висловлювань, право обирати і бути обраними в органи влади, право на зібрання і мітинги для відстоювання своїх інтересів, прав і свобод.

Толерантність

Фундаментальні права і свободи: заборона дискримінації у користуванні правами і свободами за такими ознаками: стать, раса, колір шкіри, національне та соціальне походження, мова, релігія, політичні та інші переконання.

Культурні права і свободи людини: право навчання рідною мовою, права національних меншин на збереження самобутності

Справедливість

Фундаментальні права і свободи: заборона дискримінації у користуванні правами і свободами за такими ознаками: стать, раса, колір шкіри, мова, національне та соціальне походження, релігія, політичні та інші переконання.

Соціальні права і свободи: право на працю та належні її умови, право на вільне обрання професії та місця проживання, право на житло, охорону здоров’я, освіту, соціальне забезпечення, право дітей, підлітків, жінок та інвалідів на особливий соціальний захист, право на екологічну та інформаційну безпеку.

 

Фото без опису