Як зберегти насіння зернових культур

  • 447

Літо- гаряча пора збору врожаю зернових культур. Відповідно до ст. 13 Закону України «Про насіння і садивний матеріал», всі суб’єкти насінництва та розсадництва, зобов’язані здійснювати внутрішньогосподарський контроль за виробництвом та обігом насіння і садивного матеріалу. Внутрішньогосподарський контроль допомагає усунути причини, що спричиняють сортове й видове засмічення, погіршення якості насіння під час вегетації посівів, збирання врожаю, його очищення й складування, збереження, транспортування. Внутрішньогосподарський контроль необхідно проводити на всіх етапах доробки насіння. Він здійснюється керівниками господарств, агрономічним персоналом, фермерами та іншими суб’єктами, які вирощують або вводять в обіг насіння. Підприємство зобов’язане гарантувати відповідність насіння і садивного матеріалу, що підлягає реалізації, сортовим і посівним (товарним) якостям, зазначеним у сертифікатах на насіння і садивний матеріал.

На початку збирання, доцільно організовувати контроль безпосередньо поступлення насіннєвого матеріалу з поля, не замінюючи цим, звичайно, контроль на току. Завдання внутрішньогосподарського контролю на цьому етапі полягає в збереженні сортових якостей, доведення насіння до посівних кондицій, передбачених стандартом.

Складається план розміщення партій на майданчиках току, черговість їх очищення, сушіння та сортування.

Не допускається надходження на тік і в складські приміщення, де розміщено насіннєвий матеріал товарного зерна, складування фуражу та інших матеріалів. До початку збирання здійснюється комплекс заходів з підготовки току й складів до приймання насіння: ремонт, дезинфекція приміщень та інвентарю.

Необхідно скласти план проведення збиральних робіт аби виключити можливість послідовного збирання одним комбайном двох сортів однієї культури або важковідокремлюваних культур. Починати збирання з обкосів на ширину захвату комбайна, а намолочене при цьому зерно використовувати на товарні цілі. Перевозити зерно від комбайна тільки закріпленим за ним транспортом, полем де посіяний даний сорт. Комбайни і транспорт після закінчення збирання ретельно очищувати на цьому ж полі, використовувати компресор; агроном має перевіряти якість очистки комбайна. Категорично забороняється проїзд транспортних засобів полями, призначеними для посіву озимих в поточному році. На початку збирання іншого сорту або культури один-два бункери намолоченого зерна використовувати як товарне.

Організувати вхідний контроль за якістю насіння, що надходить на тік від комбайнів, вчасно сигналізувати про необхідність внесення коректив в їх роботу.

Зерно, що перевозиться від комбайна на тік, супроводжується документом (талон, накладна, тощо) із зазначенням прізвища комбайнера й водія, дати, номера поля й автомашини, культури, сорту, генерації.

Вхідний контроль проводиться за кожною ходкою закріпленого за комбайном транспортного засобу. На бурт зерна, що формується з першою ходкою переноситься польова табличка.

Доробка насіння: Очищення й сортування насіння здійснюється на відповідних машинах, потокових лініях і насіннєвих комплексах та заводах. Процент виходу насіння залежить від культури, сорту і становить у зернових - 60-70 %, зернобобових - 70-80 %, соняшнику 40-50 %. Слід пам'ятати, що кожний додатковий пропуск підвищує травмування насіння, що негативно відбивається на його якості.

Очищене й відсортоване насіння складується. Кожна партія насіння складується окремо і позначається штабельним ярликом, у якому зазначаються: культура, сорт (гібрид, лінія), категорія за етапами насінництва,  генерація ,рік урожаю, номер партії, маса партії, кількість місць, сортовий документ на насіння (назва, номер, термін дії ).

Внутрішній контроль за насінням, що зберігається:

Необхідно забезпечити повне зберігання сухого насіння від псування і засміченості іншими культурами і сортами. Для цього складають план розміщення насіння в насіннєсховищах.

Відповідно до ДСТУ 2240-93 сховища повинні бути критими та сухими, знезараженими від комірних шкідників. Мішки зберігають при вологості насіння, яка не перевищує стандартну, на настилах або піддонах, віддалених від підлоги не менше ніж на 15 см, а від стіни – 70 см. Розміри штабелів та відстань між ними повинні сприяти відбору проб насіння з будь-якого місця і проведенню технологічних операцій.

При зберіганні насіння насипом висота бурту не повинна перевищувати: для олійних – 1,5 м, інших культур – 2 м. У складських приміщеннях з активною вентиляцією висота бурту насіння зернових культур допускається до 3 м. Слід уникати розміщення в сусідніх засіках насіння важковідокремлюваних культур (жито і пшениця, ячмінь і овес).

Усі партії добазового та базового насіння незалежно від призначення, а також партії сертифікованого насіння першої генерації, призначені для реалізації підлягають обов’язковому пакуванню та маркуванню.

Слід також зазначити, що упаковки повинні забезпечувати надійну цілісність їх вмісту під час зберігання і транспортування та унеможливлювати зміну їх вмісту після закриття упаковок.

Маркування та пакування партій насіння проводиться згідно до «Порядку маркування та пакування партій насіння затвердженого Міністерством аграрної політики та продовольства України від 10.07.2017 №348.

Облік насіння, його рух, якість відображають у "Шнуровій книзі обліку насіння". Записи в ній повинні відповідати сортовим і насіннєвим документам та даним бухгалтерського обліку.

Контроль за зберіганням насіння включає в себе постійний моніторинг температури та вологості насіння за допомогою вологомірів та термоштанг, що дає змогу своєчасно виявити та запобігти його псуванню.

Кожна партія насіння, що зберігається, повинна пройти перевірку посівних якостей та отримати Сертифікат, що засвідчують посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу, згідно з встановленою формою, а до закінчення терміну дії документу про якість, здійснити аналіз повторно.

Спеціалісти відділу контролю у сфері насінництва та розсадництва  ГУ Держпродспоживслужби в Київській області, радять дотримуватись даних рекомендацій, що дозволить зберегти високі сортові та посівні якості насіння та стануть запорукою майбутнього врожаю.

Ірина Феоктістова головний спеціаліст

відділу контролю у сфері насінництва та розсадництва

 ГУ Держпродспоживслужби в Київській області

 

Фото без опису