Відділ соціального захисту населення Томашівської сільської ради інформує

 • 329

Відповідно до  чинного законодавства України, а саме: до положень Законів України: «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю», «Про психіатричну допомогу», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам», «Про забезпечення організаційно - правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

У Томашівській сільській раді відділом соціального захисту населення надаються наступні державні соціальні допомоги

1.   Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

 

Перелік необхідних документів:

 • заява матері, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
 • листок непрацездатності – видається жіночою консультацією, в якій вагітна стоїть на обліку;
 • довідка з основного місця служби, навчання про те, що жінка служить, навчається;
 • довідка ліквідаційної комісії про те, що жінка звільнена з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи та організації;
 • довідка з центру зайнятості про те, що жінка зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна;
 • довідка з банку про відкриття рахунку для отримання соціальних виплат;
 • довідка з органу соціального захисту населення про те, що допомога за місцем реєстрації не призначалася (якщо подається заява за місцем фактичного проживання);
 • паспорт;
 • картка платника податків;
 • трудова книжка;
 • рішення про усиновлення чи встановлення опіки для осіб, які усиновили чи взяли під опіку дитину.


2.  Допомога при народженні дитини

 

Перелік необхідних документів:  

 • Заява одного з батьків;
 • Паспорт та ідентифікаційний код заявника;
 • Свідоцтво про народження дитини;
 • Особовий рахунок відкритий у відповідній банківській установі для соціальних виплат;
 • У випадку подачі документів опікунами – рішення суду про всановтлення опіки.
 • Зертаємо увагу, що у разі народження дитини за межами України, доведеться надати легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

 


3.   Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням

Перелік необхідних документів:

 1. заява опікуна чи піклувальника про призначення допомоги, яка складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
 2. копія рішення органу опіки та піклування або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування;
 3. копія свідоцтва про народження дитини;
 4. довідка про реєстрацію місця проживання опікуна (піклувальника) та дитини (для дітей, над якими встановлено опіку чи піклування і які є вихованцями дитячих навчальних закладів, що фінансуються не за рахунок бюджетних коштів, - видана органом реєстрації довідка, в якій зазначено статус дитячого навчального закладу та за які кошти він фінансується, а також підтверджено факт перебування в ньому дітей);
 5. довідки про місячні розміри пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, що одержує на дитину опікун чи піклувальник (у разі одержання пенсії на дитину органи соціального захисту населення використовують відомості про розмір пенсії, що надійшли від органів Пенсійного фонду України на електронних носіях інформації);
 6. медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданий в установленому МОЗ порядку.


4.   Допомога на дітей одиноким матерям

Перелік необхідних документів:

1. заява про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

2. декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики (далі ? декларація);

3. довідка про доходи у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення. У разі неможливості підтвердження таких доходів довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру;

4. витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану, або довідка про народження, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради, із зазначенням підстави для внесення відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, або виданий компетентним органом іноземної держави документ про народження, в якому відсутні відомості про батька, за умови легалізації такого документа в установленому законодавством порядку;

5. копія свідоцтва про народження дитини.

Усиновлювачі подають також копію рішення про усиновлення.


5. Допомога на хворих дітей;

Перелік необхідних документів:

 • заява про призначення допомоги за формою, яка є стандартною для призначення допомог на дітей;
 • паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує повноваження опікуна, піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів;
 • свідоцтво про народження дитини;
 • довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (порядок видачі такої довідки —Постанова 917)

6. Допомога на дітей багатодітним сім’ям

Перелік необхідних документів:

 1. Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, за формою
 2. У разі виплати допомоги через банк, заява про перерахування коштів із зазначенням рахунка в установі банку
 3. Копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я та по батькові та місця реєстрації
 4. У разі подання копії паспорта зразка 2016 року (ID-картки), додається копія довідки про реєстрацію місця проживання
 5. Копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті
 6. Копію посвідчення батьків багатодітної сім’ї (з пред’явленням оригіналу)
 7. Копії посвідчення всіх дітей з багатодітної сім’ї старше 6 річного віку (з пред’явленням оригіналу)
 8. Копії свідоцтв про народження всіх дітей (з пред’явленням оригіналів)
 9. Копія (ID-картки), та копія довідки про реєстрацію місця проживання для дітей, яким виповнилось 14 років
 10. Копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) для дітей, яким виповнилось 14 років
 11. Заява про згоду на обробку персональних даних всіх членів сім’ї

7.  Пільги та компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

8. Житлова субсидія

Перелік необхідних документів:

 • паспорт чи інший документ, що посвідчує особу;
 • заява про призначення і надання субсидії на оплату комунальних послуг;
 • декларація про доходи і витрати осіб, які хочуть отримати допомогу.

В деяких випадках для призначення житлової субсидії можуть знадобитися додаткові дані і документи:

·  договір про оренду (наймання) житла (якщо він наявний);

·  довідка про доходи (якщо в декларації зазначені доходи, дані про які відсутні у ПФУ чи ДФС);

·  документи, які підтверджують, що особа не проживає за місцем своєї реєстрації;

 • довідки, які підтверджують, що особа на цей момент перебуває на території іншої адміністративно-територіальної одиниці через лікування, роботу, довготривале відрядження, навчання, тощо (зокрема, якщо у вас є легалізовані в Україні документи про отримання страхового стажу в іншій країні);
 • довідки, які підтверджують, що особа оплачує надання житлово-комунальних послуг в іншому приміщенні;
 • акти обстеження матеріальних і побутових умов господарства (в селищній, сільській і міській раді);
 • договір на оренду житла в іншому місці.

Субсидію назначають з того місяця, коли особа подала заяву на її оформлення і отримала згоду на отримання допомоги.

9. Одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати- героїня»

Перелік необхідних документів:

 1. Заява про виплату винагороди із зазначенням способу виплати;
 2. копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я та по батькові.
 3. У разі, якщо звертається уповноважена жінкою особа, також подається нотаріально засвідчений документ, що підтверджує її право представляти жінку, якій присвоєно почесне звання.
 4. Суб’єкт надання адміністративної послуги формує справу, до якої додає ксерокопію сторінки Указу Президента України «Про присвоєння почесного звання України  «Мати-героїня»

10. Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги

Перелік необхідних документів:

·  заява про надання компенсації;

·  заява про перерахування коштів із зазначенням рахунка в установі банку;

·  копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України. Для іноземців та осіб без громадянства - копія посвідчення біженця, копія посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або копія паспортного документа іноземця та копія посвідки на тимчасове проживання/посвідка на постійне проживання (подається фізичною особою, яка надає соціальні послуги, та особою, якій надаються соціальні послуги на непрофесійній основі);

·  копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті) (подається фізичною особою, яка надає соціальні послуги, та особою, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі);

·  копія свідоцтва про народження дитини (у разі надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі дитині);

·  декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики. У декларації також зазначається інформація про склад сім’ї заявника;

·  копія акта огляду медико-соціальною експертною комісією;

·  висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді громадян похилого віку внаслідок когнітивних порушень за формою, затвердженою МОЗ;

·  висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді невиліковно хворих осіб, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися, за формою, затвердженою МОЗ;

·  копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років за формою, затвердженою МОЗ;

·  довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу в порядку та за формою, встановленими МОЗ;

·  копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

·  копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (для опікунів або піклувальників).

 

ГРАФІК РОБОТИ:

Понеділок-четвер – з  08:30 до 17:30

П’ятниця –  з 08:30 до 16:30  

Обідня перерва –  з 13:00 по 13:45

 

В.о. начальника відділу соціального захисту населення Томашівської сільської ради: Затишна Віта Володимирівна моб. 099-185-40-26

 

Фото без опису