Зміни до Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та садивний матеріал

  • 207

Відділ контролю в сфері насінництва та розсадництва управління фітосанітарної безпеки та фітосанітарних заходів на кордоні ГУ Держпродспоживслужби в Київській області, звертає увагу суб’єктів насінництва та розсадництва нашої області на те, що Постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2022 №1274 внесено  зміни до Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал (далі – Порядок).

Нагадуємо, що Порядок проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та форм сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 р. № 97.

Необхідність внесення змін до Порядку обумовлено відмінностями між насінництвом однорічних, переважно зернових культур, та розсадництвом багаторічних культур, що базується на біологічних особливостях процесу їх розмноження.

Основними змінами та доповненнями до Порядку є:

  • введено процедури визначення сортових якостей садивного матеріалу шляхом польового оцінювання насаджень для перевірки на наявність регульованих шкідливих організмів, поняття перевірка фітосанітарного стану садивного матеріалу, встановлення відповідності сорту морфологічним ознакам, визначеним під час його державної реєстрації, та, при необхідності, лабораторного сортового контролю молекулярно – генетичними методами;
  • встановлено порядок контролю за зараженістю садивного матеріалу багаторічних насаджень вірусних та вірусоподібних збудників в залежності від категорії садивного матеріалу (вихідний, базовий, сертифікований);
  • визначено перелік документів, які необхідно додавати до заявки на визначення товарних якостей насіння та садивного матеріалу у разі використання для розмноження насіння або садивного матеріалу, що вперше вводиться в обіг;
  • визначено перелік документів, які необхідно додавати до заявки на визначення сортових якостей насіння та садивного матеріалу у разі використання для розмноження насіння або садивного матеріалу, що були імпортовані;

Даний перелік документів, що подаються до органів з оцінки відповідності для визначення товарних якостей садивного матеріалу, був доповнений:

 висновком фітосанітарної експертизи (аналізів), виданого відповідно до Закону України “Про карантин рослин”, а саме: копії документів, які видані за результатами фітосанітарної експертизи (аналізів) садивного матеріалу і ґрунту, відібраного з місця вирощування садивного матеріалу, що підлягає сертифікації, та які засвідчують відсутність зараження шкідливими організмами (крім бур’янів), які можуть розповсюджуватися із садивним матеріалом відповідного ботанічного таксону та ґрунтом;

документом, що підтверджує відсутність вірусів та вірусоподібних патогенів (протокол лабораторної діагностики (досліджень) садивного матеріалу, проведеної у попередні роки).

Отже, визначення товарних якостей партій садивного матеріалу, що підлягає сертифікації, проводиться за умови відсутності шкідливих організмів, які можуть розповсюджуватися із садивним матеріалом відповідного ботанічного таксону, та на основі аналізу біометричних показників садивного матеріалу, відібраного із сформованої партії садивного матеріалу, призначеного для реалізації.

Встановлено терміни дії сертифікату, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу. Строк дії сертифіката, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу, становить до 31 травня року, наступного за роком, в якому видано відповідний сертифікат, а для рослин із закритою кореневою системою — один рік.

Оригінали сертифікатів, що засвідчують сортові якості насіння, зберігаються в заявників, а сертифікати, що засвідчують посівні якості насіння та товарні якості садивного матеріалу — у суб’єктів, що звернулися для їх оформлення.

Оригінали сертифікатів на сортові і товарні якості садивного матеріалу зберігаються в заявника.

Реалізація садивного матеріалу протягом одного вегетаційного періоду (продаж, перепродаж із дорощуванням без пересадки) супроводжується копією сертифіката, наданого суб’єкту насінництва та розсадництва.

Садивний матеріал, дорощений із пересадкою (зміною субстрату, умов вирощування), підлягає пересертифікації для підтвердження відповідності його товарних якостей.

Садивний матеріал, строк дії сертифіката на товарні якості якого закінчився, підлягає пересертифікації (у разі дорощування, перешкілки) у новому вегетаційному сезоні.

Підставами скасування сертифікатів, що засвідчують посівні та товарні якості насіння і садивного матеріалу, є результати проведення арбітражного (експертного) визначених посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу та/або порушення вимог процедури їх сертифікації.

Відсутність врегулювання зазначених питань ставило під сумнів заявлені виробниками категорії садивного матеріалу, що вирощується в Україні при їх експорті.

Внесені зміни до Порядку, в частині садивного матеріалу, привели у відповідність чинне законодавство до вимог директив ЄС, що в значній мірі покращить ефективність ведення виробництва та сертифікації садивного матеріалу плодових, ягідних, горіхоплідних культур, винограду і дозволить вітчизняному садивному матеріалу багаторічних культур вийти на сучасний рівень за показниками якості та фітосанітарного стану та бути конкурентоспроможним на зовнішніх ринках.

Ознайомитися зі змістом постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 №97 «Про затвердження Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та форм сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал» та зі змінами можна за посиланням: http://surl.li/eewcg


Ірина Феоктістова головний спеціаліст

відділу контролю у сфері насінництва та розсадництва                                                            

ГУ Держпродспоживслужби в Київській області.

Фото без опису