Важливо! Інформація для виробників насіння та садивного матеріалу

 • 159

Виробництво насіння і садивного матеріалу є одним із основних факторів одержання високих урожаїв більшості сільськогосподарських культур, що підтверджує наявність сортових та посівних якісних показників. 

Юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які планують виробництво насіння та/або садивного матеріал у 2023 році для подальшої реалізації, повинні подати заяву щодо їх включення до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва (далі - Реєстр) відповідно до Закону України «Про насіння і садивний матеріал» та Постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року №882 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва» з метою попередження обігу контрафактного та фальсифікованого насіння.

Тож, суб’єкти господарювання, які мають наміри, виробляти насіння та садивний матеріал з метою подальшої реалізації, повинні обов’язково бути занесені до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва на 2023 рік. Реєстр суб’єктів насінництва та розсадництва формується щорічно.

Надання адміністративної послуги «Включення до Державного Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва» є безкоштовним.

Для цього, необхідно завчасно, до початку проведення польового оцінювання посівів (насаджень), подати заяву для включення заявника до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва (далі Реєстр). Зазначаємо, що проведення польового оцінювання насіннєвих посівів/насаджень з послідуючою видачею сертифікатів, що дають право на реалізацію насіння,  передбачено лише у суб’єктів господарювання занесених до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва.

Форми заяв, які подаються для включення заявника до Реєстру та для внесення змін до відомостей, які містить такий Реєстр, передбачено наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.06.2016 №198. З наказом та формами заяв можна ознайомитися на сайті Верховної ради України за посиланням https://cutt.ly/RU6lYTv

Заяву про включення юридичної особи або фізичної особи-підприємця до Реєстру можна подати у письмовій або електронній формах.

У письмовій формі заява подається за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України.

В електронній формі: через додаток Дія за посиланням https://cutt.ly/5U6lJAt

Обов’язково необхідно вказати прізвище, ім’я та по батькові суб’єкта, зворотну адресу і контактний номер телефону для оперативного вирішення питань. Відповідальність за достовірність поданих відомостей несе заявник.

Рішення про включення фізичної особи - підприємця або юридичної особи до Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва або про відмову у включенні до цього реєстру приймається протягом 10 календарних днів з дня надходження заяви.

     Підстави для відмови у включенні до Реєстру:

 • невідповідність поданих документів вимогам Закону України «Про насіння і садивний матеріал»;
 • виявлення у поданих документах недостовірної інформації.

     Якщо протягом строку розгляду заяви центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, не прийме рішення про включення або вмотивовану відмову у включенні до Реєстру, фізична особа-підприємець або юридична особа має право на виробництво насіння і садивного матеріалу для їх реалізації без включення до Реєстру з останнього дня розгляду заяви. Суб’єкт насінництва та розсадництва зобов’язаний подавати оновлені відомості до Міністерства аграрної політики та продовольства України у разі зміни інформації про ботанічний таксон, найменування сорту, категорію (генерацію) та кількість (обсяг) насіння, садивного матеріалу, включеного до виробничої програми, або номера та дати видачі документа, на підставі якого набуто право на використання сорту (але не раніше одного разу на рік).

Також, акцентуємо увагу,що необхідними умовами для юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців, які мають на меті займатись виробництвом насіння та/або садивного матеріалу, з подальшою його реалізацією, є:

 • наявність у штатному розписі спеціаліста відповідної кваліфікації для організації насінництва та/або розсадництва або наявність відповідної кваліфікації для організації насінництва та/або розсадництва безпосередньо у фізичної особи - підприємця;
 • наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності у сфері насінництва та/або розсадництва;
 • ботанічний таксон (назва культури), назва сорту, категорія (генерація) та кількість (обсяг) насіння, садивного матеріалу, включеного до виробничої програми;
 •  номер та дата видачі документа, на підставі якого фізичною особою - підприємцем або юридичною особою набуто право на використання сорту.

Формуючи Заяву варто врахувати, що якщо ви не є володільцем патенту на сорт, обов’язково укладіть ліцензійну угоду з володільцем патенту, або підтримувачем сорту. В ліцензійній угоді обов’язково вказується:

 • номер угоди та коли була укладена;
 • культура, сорт (гібрид), категорія або генерація на яку надається право вирощування та реалізації насіння;
 • гранична кількість насіння та садивного матеріалу, яку можна реалізувати суб’єкту насінництва та розсадництва (в основному оформляється додатком до ліцензійної угоди);
 •  для вирощування гібридів вимагайте, щоб обов’язково включили до ліцензійної угоди пункт про співвідношення чоловічих і жіночих рослин, визначене власником майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту, оскільки під час проведення польового оцінювання ця інформація буде вимагатись агрономом-інспектором;
 • термін дії ліцензійної угоди.

Отже,саме включення суб’єктів до Реєстру забезпечує належне функціонування системи насінництва та розсадництва, контрольований доступ на ринок насіння і садивного матеріалу, яке відповідає вимогам законодавства та захисту прав споживачів. 

Ірина Феоктістова головний спеціаліст

відділу контролю у сфері насінництва та розсадництва                                                            

ГУ Держпродспоживслужби в Київській області

 

Фото без опису