Повідомлення про оприлюднення проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Томашівської сільської територіальної громади на 2023 рік та Звіту про стратегічну екологічну оцінку

  • 151

Повідомлення про оприлюднення проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Томашівської сільської територіальної громади на 2023 рік та Звіту про стратегічну екологічну оцінку

1). Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту: Проєкт програми соціально-економічного та культурного розвитку Томашівської сільської територіальної громади на 2023 рік (далі Програма). Програма містить: характеристику та аналіз існуючої динаміки галузей та сфер діяльності, основні проблеми розвитку громади, завдання для їх вирішення, основні показники економічного і соціального розвитку, заходи щодо забезпечення виконання завдань, перелік регіональних (цільових) програм, діючих на території Томашівської сільської територіальної громади, заходи, що фінансуються за рахунок бюджету громади.

2).Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Томашівська сільська рада.

3).Процедура громадського обговорення:

а) дата початку та строки здійснення процедури: відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення звіту зі стратегічної екологічної оцінки Програми соціально-економічного та культурного розвитку Томашівської сільської територіальної громади на 2023 рік розпочинається з дня його оприлюднення, на офіційному веб-сайті Томашівської сільської ради (https://tg.gov.ua/), а саме з 08 листопада 2022 року та триватиме до 07 грудня 2022 року.

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо): громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (зокрема в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до звіту про стратегічну екологічну оцінку та проєкту документу державного планування.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення): громадські слухання не проводяться в зв'язку з введенням в країні воєнного стану а також продовження поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проєктом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаноюзі здоров’ямнаселення, що стосується документа державного планування: Виконавчий комітет Томашівської сільської ради Київської області, вул. 30-ти річчя Перемоги, буд. 9, с. Томашівка, 08510. Також зазначені документи розміщені на офіційному веб-сайті Томашівської сільської ради (https://tg.gov.ua/) в розділі «Документи сільської ради/місцеві цільові програми». ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій Виконавчий комітет Томашівської сільської ради Київської області, вул. 30-ти річчя Перемоги, буд. 9, с. Томашівка, 08510, електронна пошта: tomashivka_rada@ukr.net.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів – до 07 грудня 2022 року.

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: відділ регіонального розвитку, проєктно-інвестиційної діяльності та цифровізації Томашівської сільської ради Фастівського району Київської області

4) необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проєкту документа державного планування: необхідність проведення транскордонних консультацій відсутня.

Додатки:

Проєкт програми соціально-економічного та культурного розвитку Томашівської сільської територіальної громади на 2023 рік

Звіт про стратегічну екологічну оцінку програми соціально-економічного та культурного розвитку Томашівської сільської територіальної громади на 2023 рік