Основні вимоги безпечного застосування засобів захисту рослин сільгоспвиробниками

  • 84

Сільгосппідприємства області при виробництві сільгосппродукції рослинного походження постійно застосовують засоби захисту рослин. Тож, хотілося б нагадати про деякі окремі правила їх застосування. Що стосується сільгоспвиробників, то  відповідальність за охорону праці i  технiку  безпеки при  роботi з пестицидами покладається на керівників господарств i організацій, що їх застосовують. Особи, що залучаються до роботи з пестицидами (постiйно чи тимчасово), щорiчно в обов’язковому порядку проходять медичний огляд та навчання з питань безпечного виконання робіт в Управлінні фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби області  та мають отримати відповідний допуск (посвідчення). Також, при безпосередньому виконанні робіт,працівник має отримати наряд на виконання робіт з пестицидами та бути забезпеченим засобами індивідуального захисту (спеціальний одяг і спецвзуття, засоби захисту рук, органів дихання, зору).

Діяльність, пов’язана з пестицидами та агрохімікатами, регламентована відповідними законодавчими актами: Законом України «Про пестициди та агрохімікати», Законом України «Про захист рослин», Державними санітарними правилами «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві», затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 03.08.1998 №1 (ДСанПін 8.8.1.2.001-98), Державними санітарними правилами авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів у народному господарстві України, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18.12.1996 №382.

Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області наголошує на необхідності дотримання вимог при застосуванні засобів захисту рослин:

- відповідно пункту 6.1  ДСанПіН 8.8.1.2.001-98, асортимент, засоби, сфера застосування пестицидів, норми, кратність обробок повинні відповідати Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, доповненням до Переліку та інструкціям з безпечного застосування пестицидів, які затверджені (погоджені) установами Міністерства охорони здоров’я та іншими зацікавленими організаціями;

- відповідно до пункту 5.1 ДСанПіН 8.8.1.2.001-98 зберігання пестицидів допускається тільки в спеціально призначених для цього складах. Паспортизація складів для зберігання засобів захисту рослин здійснюється щорічно;

- у період проведення робіт у радіусі 200 м від меж ділянок, що обробляються, повинні бути встановлені попереджувальні написи;

- завчасно, але не менше чим за дві доби до початку проведення кожної хімічної обробки суб’єкти підприємницької діяльності повинні сповіщати населення, власників суміжних сільськогосподарських угідь та об'єктів про місця, строки і методи застосування пестицидів та агрохімікатів; 

- зона санітарного розриву від населених пунктів, тваринницьких комплексів, місць проведення ручних робіт по догляду за сільгоспкультурами, водойм і місць відпочинку при вентиляторному обприскуванні повинна бути не менше 500 м, при штанговому і гербігації дощуванням - 300 м;

- всі роботи з пестицидами слід проводити в ранні ранкові (до 10-00) і вечірні години (18-00-22-00) при мінімальних висхідних повітряних потоках. Як виняток, допускається проведення обробок у денні години у похмурі і прохолодні дні з температурою навколишнього повітря нижче +10˚С. Обприскування вентиляторними і штанговими обприскувачами допускається при швидкості вітру до 3 м/с (дрібнокрапельне) і 4 м/с (крупнокрапельне). Застосування гербіцидів із поливною водою шляхом дощування (гербігація) допускається при швидкості вітру до 4 м/с;

- господарства повинні бути забезпечені пересувними агрегатами для приготування розчинів і заправки обприскувачів. Майданчики розчинних вузлів і пунктів повинні мати тверде покриття з забезпеченням стоку поверхневих вод у спеціальні бетоновані резервуари;

- категорично забороняється приготування розчинів пестицидів безпосередньо в полі без засобів механізації. До місць обробок розчини пестицидів повинні доставлятися в спеціальних ємкостях, заправка й завантаження апаратів не повинні супроводжуватися протіканням або розсипанням пестицидів;

- після закінчення робіт невикористані пестициди повинні бути повернені на склад або передані по акту для застосування в інші господарства;

- при потраплянні пестициду в очі необхідно негайно добре промити їх достатньою кількістю води, після чого звернутися за лікарською допомогою. У разі потрапляння на шкіру потрібно змити струменем води, краще з милом, або зняти за допомогою тканини, а потім промити шкіру достатньою кількістю води.

- проведення сільськогосподарських робіт на ділянках, де були застосовані пестициди та допуск на них людей дозволяється тільки після закінчення строків, що гарантують їх безпеку у відповідності до "Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні". Строки виходу людей на обробленi пестицидами площi для проведення ручних робіт 7 днiв, механізованих – 3 днi;

 - виконання авіаційних робіт по застосуванню пестицидів у сільському і лісовому господарстві повинно здійснюватися у відповідності до вимог "Державних санітарних правил авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів у народному господарстві України", ДСП 382-96, затверджених наказом МОЗ України від 18.12.1996 № 382;

- згідно пункту 5.26 ДСП 382-96 заборонено проведення авіаційних обробок пестицидами усіх груп токсичності з метою боротьби із шкідниками та хворобами сільськогосподарських культур, лісових та інших земель, які розташовані ближче:

- 5 км від міста постійного розташування медоносних пасік;

- 2 км від рибогосподарських водоймищ, відкритих джерел водопостачання, місць випасу домашніх тварин, об’єктів природно-заповідного фонду (заповідників, національних парків, ботанічних і зоологічних заказників та інших);

- 1 км від населених пунктів, тваринницьких і птахівничих ферм, а також посівів сільськогосподарських культур що вживають без термічної обробки (цибулі на перо, селера, кріп, огірки, помідори, суниця, малина та інше), сади, виноградники та місць проведення сільськогосподарських робіт.

Крім того в кожному сiльськогосподарському пiдприємствi повиннi вестися:

  • журнал складського облiку пестицидів;
  • журнал по техніці безпеки;
  • журнал протруєння насіння;
  • журнал проведення хімічних обробітків.

До роботи з пестицидами не допускаються особи віком до 18 рокiв, вагітні i жiнки  годувальниці, а також особи, що мають медичні протипоказання (рiзнi види хронічних захворювань, викладенi у спецiальному перелiку ДСП-8.8.1.2.001-98).

 Тривалість робочого дня при роботi з токсичними пестицидами 1 i 2 класiв небезпеки –   4 години (з доопрацюванням 2 годин на роботах, що не зв’язанi iз пестицидами); iз токсичними пестицидами 3 i 4 класiв небезпеки – 6 годин.

 Відповідно статті 37. ЗУ «Про бджільництво в Україні» фізичні та  юридичні  особи,  які застосовують засоби захисту рослин для обробки медоносних рослин,  зобов'язані не пізніше  ніж за  три  доби  до  початку обробки через засоби масової інформації попередити про це пасічників,  пасіки яких знаходяться на відстані до   десяти   кілометрів від оброблюваних   площ.   При  цьому повідомляється дата обробки,  назва препарату, ступінь і строк дії   токсичності препарату.

З метою охорони бджіл від дії пестицидів необхідно:

  1. Дотримуватись однорідності посiвiв чи насаджень.
  2. Не допускати хімічних обробок на квiтучiй рослинності.
  3. Швидкість вітру не повинна перевищувати 3 м/сек..
  4. Застосовувати препарати аерозольним методом обприскування, в гранулах або замiнити хімічні обробки біологічними.
  5. Попереджувати бджоловода про проведення хімічних обробок письмово за 3-5 днiв. 

             На перiод проведення хімічних обробок ізолюють бджіл на 2-7 днiв у залежності від токсичності препарату. В залежності від погоднiх умов строк ізоляції зменшують або продовжують (якщо спека – строк ізоляції зменшують на 1-2 днi, якщо похмура або прохолодна – то на цей же перiод збільшують строк ізоляції).

Згідно ст. 20 Закону України від 02.03.1995 № 86/95-ВР «Про пестициди і агрохімікати», порушення вимог законодавства про пестициди і агрохімікати тягне за собою цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.

Феоктістова Ірина головний спеціаліст

 Управління фітосанітарної безпеки

 ГУ Держпродспоживслужби

в Київській області 

 

Фото без опису