Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

  • 245

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

____________202371910890 _________________

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

 

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

 

1. Планована діяльність

Філія «Білоцерківське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» здійснює використання лісових ресурсів в порядку проведення суцільних санітарних рубок.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності

Планована діяльність здійснюється на території лісового фонду філії «Білоцерківське лісове господарство», яке включає 10 структурних підрозділів – Сквирське, Білоцерківське, Володарське, Томилівське, Сухоліське, Тетіївське, Ставищенське,  Снітинське (приєднане після реорганізації Дорогинське), Веприківське, Фастівське лісництва. Лісові масиви розташовані в межах Фастівського та Білоцерківського районів Київської області.

Площа філії «Білоцерківське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» складає 53 874,8 га.

Проведення суцільних санітарних рубок у відповідності до Актів лісопатологічного обстеження у:

Снітинському лісництві на площі 16,4 га;

Білоцерківському лісництві на площі 1,8 га;

Володарському лісництві на площі 4,1 га;

Сквирському лісництві на площі 2,5 га;

Снітинському (Дорогинському) лісництві на площі 1,6 га;

Тетіївському лісництві на площі 2,8 га;

Томилівському лісництві на площі 7,1 га;

Сухоліському лісництві на площі 0,7 га.

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання

ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛІСИ УКРАЇНИ»

 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

код ЄДРПОУ  44768034

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код

або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),

01601, м. Київ, вул. Руставелі Шота, 9А, тел. (04335) 2-25-70; 067-932-04-54

 місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону
)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України,

03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Департамент екологічної оцінки та контролю, тел./факс. (044) 206-31-40, 206-31-50 e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – Грицак Олена Анатоліївна

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства рішенням про провадження планованої діяльності буде Висновок з оцінки впливу на довкілля

   (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

Громадські слухання (перші) відбудуться: 27 листопада 2023 року, о
12 год. 00 хв.
за веб-посиланням:

https://mepr.webex.com/mepr-ru/j.php?MTID=m892738f4395eb7dbd3de9bd975e08734

Номер наради (код доступу): 2372 283 2602; Пароль: 34HMqK2CPqy

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться ___________________________________

 (зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України,

03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Департамент екологічної оцінки та контролю, тел./факс. (044) 206-31-40, 206-31-50 e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – Грицак Олена Анатоліївна

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України,

03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Департамент екологічної оцінки та контролю, тел./факс. (044) 206-31-40, 206-31-50 e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – Грицак Олена Анатоліївна

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

__________________________________________________________________________________________

 (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними:

1. Фастівська територіальна громада: 08500, 1 Київська обл., м. Фастів, площа Соборна, буд. 1; e-mail: info_fastiv–rada@ukr.net, тел. 04465-60216

Контактна  особа: Голова – Нетяжук Михайло Володимирович; тел. 04465-63100.

2. Томашівська територіальна громада, 08510, Київська обл., Фастівський р-н,
с. Томашівка, вул. 30-річчя Перемоги, буд. 9; e-mail:
tomashivka_ rada@ukr.net

Контактна особа: Голова - Пашун Олена Василівна; тел. (04565) 45-6-34.

3. Кожанська територіальна громада, 08550, Київська обл., Фастівський р-н,
смт Кожанка, вул. Заводська, буд. 6-А; e-mail:
kozhanka.rada@ukr.net

Контактна особа: Голова - Сажко Володимир Андрійович; тел. (04565) 4-37-44, (04565) 4-37-22.

4. Білоцерківська міська територіальна громада: 09100-09117, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, буд. 15; e-mail: bc_mvk@bc-rada.gov.ua

Контактна особа: Голова - Дикий Генадій Анатолійович; тел. 0456-392860, 0456-392159.

5. Контора філії «Білоцерківське лісове господарство», 09113, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Січневого прориву, буд. 63; e-mail: leshoz.bc@ukr.net;

Контактна особа: Начальник відділу лісового господарства філії «Білоцерківське лісове господарство» – Закружний Валерій 067-932-04-54.

 (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість

може ознайомитися з документами, контактна особа)

 

Фото без опису