Порядок забезпечення допоміжними засобами реабілітації

  • 110

Департамент соціального розвитку та ветеранської політики Київської обласної державної адміністрації роз’яснює, що відповідно до п. 12 Порядку для забезпечення засобами реабілітації або виплати компенсації особа або її законний представник подають заяву про забезпечення засобом реабілітації (виплату компенсації) за формою, затвердженою Мінсоцполітики, незалежно від зареєстрованого/ задекларованого місця проживання (перебування) особи.

Заява про забезпечення засобом реабілітації (виплату компенсації) у паперовій або електронній формі може бути подана: ­

- до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті (в разі її утворення) ради (далі - органи соціального захисту населення);

- ­ до уповноваженої посадової особи з питань соціального захисту виконавчого органу сільської, селищної, міської ради (далі - виконавчий орган);

- ­ до центру надання адміністративних послуг (далі - центр); ­

- через електронний кабінет особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи (далі - електронний кабінет особи) у банку даних; ­

- через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (за наявності технічної можливості); ­ до територіального відділення Фонду.

Для взяття на облік особа або її законний представник під час подання заяви про забезпечення засобом реабілітації (виплату компенсації) подають копії таких документів (з пред’явленням оригіналів): ­

- паспорта громадянина України, тимчасового посвідчення громадянина України, посвідки на постійне проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту (далі - документ, що посвідчує особу), свідоцтва про народження (для дітей віком до 14 років); ­

- висновку (з урахуванням положень абзацу восьмого пункту 5 цього Порядку); ­

- документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті); ­

- посвідчення, яке підтверджує право особи на пільги (за наявності).

Військовослужбовці та постраждалі додатково подають копії таких документів (з пред’явленням оригіналів):

- ­ довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), виданої командиром військової частини (начальником територіального підрозділу), або іншого документа з відомостями про участь в антитерористичній операції, перебуваючи безпосередньо в районі та у період проведення антитерористичної операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районі та у період здійснення зазначених заходів, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України (для осіб, визначених пунктами 19- 23 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, яким не встановлено інвалідність) (для військовослужбовців - за наявності); ­

- військового квитка (для військовослужбовців, які є іноземцями та особами без громадянства, які в установленому порядку уклали контракт про проходження військової служби у Збройних Силах, Держспецтрансслужбі, Національній гвардії);

- довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для постраждалих, які є внутрішньо переміщеними особами).

Подання документів, що містять завідомо неправдиві дані, є підставою для відмови особі в забезпеченні засобами реабілітації (виплаті компенсації).

Виявлення за результатами моніторингу стану засобів реабілітації, виданих за рахунок коштів державного бюджету, факту умисного пошкодження, втрати, продажу, обміну та/або дарування будь-якій особі протягом строку, на який засоби реабілітації видано, є підставою для відмови в забезпеченні особи засобами реабілітації на наступний строк.

Скановані копії заяв про забезпечення засобом реабілітації (виплату компенсації) та документи, визначені в цьому пункті, завантажуються у день їх подання органом соціального захисту населення, виконавчим органом, центром до електронної особової справи за наявності технічної можливості користування банком даних.

За відсутності технічної можливості, реалізованої в банку даних, скановані копії документів подаються захищеними каналами зв’язку до відповідного територіального відділення Фонду. Посадові особи Фонду, територіальних відділень Фонду, центрів, органів соціального захисту населення, виконавчих органів, фахівці суб’єктів господарювання несуть відповідальність за достовірність внесеної до банку даних інформації згідно із законом. Орган соціального захисту населення, виконавчий орган, центр один раз на два тижні передає заяви про забезпечення засобом реабілітації (виплату компенсації) разом із документами, зазначеними в цьому пункті, в паперовій формі до територіального відділення Фонду.

Вибір допоміжних засобів та засобів реабілітації для людей похилого віку і людей з інвалідністю  (тисніть на виділений текст)

 

Фото без опису